Obs: denna kurs äger rum precis innan SLF:s höstexkursion 17-20 augusti, också i Saxnäs. Evenemangen är oberoende av varandra och kursen om knappnålslavar är inte organiserad av SLF, men du är välkommen att delta i båda. För information om SLF:s höstexkursion se http://lavar.se/2023/04/17/hostexkursion-17-20-augusti-2023-till-saxnas-i-vasterbotten/.

På knappnålslav-kursen kommer vi att ge en introduktion till ekologi, naturvårdsaspekter och taxonomi av boreala knappnålslavar genom exkursioner och under kvällstid, föreläsningar och bestämningsövningar på insamlat material. Det kommer att vara möjligt att testa helt nya uppdaterade bestämningsnycklar vilka inkluderar Nordens samtliga calicioida arter. Totalt räknar vi med att i fält få studera mellan 35-40 arter varav många är rödlistade. Utöver knappnålsarter kommer vi även att studera andra epifytiska lavar med fokus på skorplavar på tall och gran. Vi hoppas att Annina Kantelinen kan leta upp och visa några arter av Micarea på gran och tall som t ex M. czarnotae, M. fallax, M. globulosella, M. melanobola, M. micrococca och M. novakii. Vi kommer också att diskutera metodik vid inventering av gran och tall för ekologiska studier och genomföra ett mindre inventeringsprojekt samt insamla lavar för barcoding. Arter på sten och mark kommer vi endast undantagsvis att studera. Kursen är den första i en rad av tre kurser om boreala epifytiska lavar med olika teman, där en kurs vardera kommer att arrangeras i Finland, Norge och Sverige. Vissa medel till att ge kurserna har erhållits från Forbio i Norge (som har också get ut en annons till kursen) och vi kommer att söka ytterligare medel. Språket är engelska under kursen.

Kostnader: Var och en tar sig på egen bekostnad till Vilhelmina. Kursen kommer att bekosta transport från Vilhelmina (minibussar) till Saxnäs och tillbaka samt under exkursionerna. Förhoppningsvis kan vi även subventionera en del av boende- och matkostnaden men det är fortfarande oklart i vilken omfattning.

Huvudansvarig för kursen: Göran Thor goran.thor@slu.se

Övriga lärare: Mika Bendiksby (Norge, barcoding), Per-Anders Esseen (hänglavar), Andreas Frisch (Arthoniales och svampar på lavar) och Annina Kantelinen (Finland, Micarea och vedlevande lavar).

Boende: Vi bor på Saxnäsgården (https://saxnas.se/) i fyrbäddsrum och lagar mat gemensamt.

Anmäl dig här senast 21 maj men eftersom kursen vänder sig även till deltagare från Norge och Finland finns ett begränsat antal platser för svenska deltagare. Undrar du något om kursen så maila Göran Thor (se ovan).

Mötespunkt: Troligen träffas vi vid busstationen i Vilhelmina. Det enklaste sättet att ta sig dit är att ta ett nattåg till Umeå och sedan buss till Vilhelmina. Mer information kommer att ges till de som antas. Den som önskar ta sig själv till Saxnäs kan självfallet göra så.

Program

Söndagen 13 augusti
Deltagarna blir upphämtade med minibuss i Vilhelmina omkring 14.00. På vägen till Saxnäs stannar vi på Blaikfjället och tittar på urnlav Tholurna dissimilis. Efter att vi installerat oss på Saxnäsgården tar vi en promenad i Saxnäs och ser vilka lavar som finns i närområdet. På kvällen blir det en introduktionsföreläsning till knappnålslavar.

Måndagen 14 augusti

  • 08.00-13.00 Kontinuitetsskog av gran Picea abies vid Krokbäcken (64.96208°N, 15.33529°E, 560 m) med t ex Acolium karelicum, Allocalicium adaequatum, Calicium viride, Chaenotheca subroscida, Chaenothecopsis nana, C. epithallina, C. viridialba, Microcalicium disseminatum, Mycocalicium subtile, Phaeocalicium sp., Sclerophora coniophaea och Stenocybe pullatula.
  • 13.00-16.30 Kontinuitetsskog av tall Pinus sylvestris (även med Picea abies) vid Trappstegsforsarna (64.95530°N, 15.46560°E, 520 m) med t ex Calicium denigratum, C. trabinellum, Chaenotheca ferruginea, Chaenothecopsis fennica och Stenocybe pullatula.
  • 16.30-22.00 Studier av knappnålslavar i stereolupp och mikroskop och middag.

Tisdagen 15 augusti

  • 08.00-12.00 Kontinuitetsskog av tall Pinus sylvestris (64.980490°N, 15.55063°E, 540 m), vilken fortfarande är dåligt utforskad vad gäller calicioida lavar men åtminstone Calicium denigratum och Chaenothecopsis fennica är kända.
  • 12.00-16.30 Kontinuitetsskog av gran Picea abies forest i ravin nära vägen Handsktumvägen (64.94502°N, 15.73242°E, 510 m) med t ex Acolium karelicum, Arthonia vinosa, Chaenotheca brachypoda, C. furfuracea, C. subroscida, Chaenothecopsis vainioana, Chaenothecopsis sp. (på sten), Platismatia norvegica och Sclerophora coniophaea. Vi gör också ett kort stopp vid byn Handsktummen (64.944254°N,15.76448°E) för att titta på Chaenothecopsis haematopus (om vi inte fått se den tidigare).
  • 16.30-22.00 Studier av knappnålslavar i stereolupp och mikroskop och middag. På kvällen berättar Per-Anders Esseen om sin forskning på långskägg Usnea longissima.

Onsdagen 16 augusti

  • 08.00-16.30 Vi inventerar granar utmed en transekt i Marsfjällets naturreservat (Mörrösjöliden) och i en transekt i en granskog uppkommen efter slutavverkning. På vägen dit eller tillbaka gör vi ett stopp vid Stalon  (64.94550°N,15.81852°E) och tittar på Chaenothecopsis montana.
  • 16.30-22.00 Studier av knappnålslavar i stereolupp och mikroskop och middag.

Torsdagen 17 augusti
Vi städar och packar. De som så önskar är med på SLF:s höstexkursion och de som vänder åter hemåt blir körda till Vilhelmina. Kanske en kort exkursion vid Kultsjöån (64.93690°N, 15.73182°E, 400 m) på vägen till Vilhelmina.