Välkomna till vårens lavexkursion till norra Bohuslän!

Vi börjar exkursionen på fredag morgon 19 april och håller på fram till söndag kring lunchtid. Boendet är på Grebbestads vandrarhem (se längs ned). Det är drygt 30 min med bil till respektive lokaler, som ligger på lika stort avstånd norr om och söder om boendet. Vi samåker så långt det går. På lördagkvällen håller vi vårt årsmöte på vandrarhemmet.

Programmet i korthet:

  • Ankomst: torsdag kväll 18 april
  • Fredag: Boråsgården
  • Lördag: Halle-Vagnaren NR
  • Söndag: Valön NR + Svenneby gamla kyrka
  • Avfärd: söndag lunch

Boråsgården – (heldag) ravin, lundarter, nordliga arter, både på klippor och träd
Ädellövträd på ett fältskikt starkt påverkat av skalgrus skapar goda förutsättningar för en rik flora av både kärlväxter och epifytiska lavar. Här finns rapporter om Lobaria virens örtlav, Pannaria conoplea grynlav, Pectenia plumbea blylav Megalaria grossa ädellav, Gyalecta flotowii blek kraterlav, Bacidia absistens kristalllundlav, och Megalaria pulverea pulverädellav. Längre upp i de branta sluttningarna blir skogen boreonemoral och utgörs av senvuxen gran och asp med arter som Nephroma laevigatum västlig njurlav och Pannaria rubiginosa västlig gytterlav. Får vi en varm vår, och en solig och mild exkursionsdag kan de som är manade ta sig drygt två kilometer söderut. Där finns en av få lokaler för Scolitantides orion fetörtsblåvinge.

Halle-Vagnaren NR – (heldag) brant, svår terräng
För att mjuka upp eventuella ömma lår från fredagens exkursion ger vi oss på ytterligare en brant lokal. En rikligt gammal och orörd tallskog, med 300-åriga tallar som formats efter väder och vind i ett område med stora höjdskillnader. Högsta punkten är 120 meter över havet och naturreservatet bjuder på många lodytor av bohusgranit. Här finns även ett stort lövinslag med alm rapporterat från området. Almsjukan har, enligt lokalbor, inte nått hit än och för den som är botanisk road finns även örter som trolldruva och desmeknopp. I ett utsök på Artportalen finns däremot inga rapporter av lavar i naturreservatet. Arter från fredagens exkursion kan sannolikt påträffas även i reservatet, som alltså än så länge är ett oskrivet blad. Det finns även två fynd av Ramalina thrausta trådbrosklav från 1937 rapporterade av T. E. Hasselrot, drygt tre kilometer öster om reservatet, som ska ha suttit på gran.

Valön NR – (halvdag) klippor (halvdag)
Sista dagen börjar vi med klippor. Ön är besökt av paret Stridvall och det finns därför en lång lista på lavar från Valöns alla klipphällar. Det finns knappt några träd att tala om på ön, så här ligger fokus främst på den bohuslänska graniten.

Svenneby gamla kyrka, Klockberget NR – (en timme eller två)
Har man inte fått nog av epifyter från helgens bravader så bjuds det på ett sista frosseri vid Svenneby gamla kyrka. Gamla almar med godbitar som Caloplaca ulcerosa kraterorangelav och Rinodina colobina allékrimmerlav. En lokal epifytexpert har bestämt meddelat att vi absolut inte ska samla något, eftersom han redan bestämt allt som finns att bestämma. Men man får hemskt gärna titta och förundras. Det kommer jag göra!

Anmälan*** sker till Linnea Ingelsbo senast 1 april.
E-post: linnea.ingelsbo(at)gmail.com
Sms: 073-619 67 18

Boende***
Grebbestad vandrarhem
Nedre Långgatan 15
457 72 Grebbestad

Tre nätter kostar 810-1020 kr beroende på om man kan tänka sig att dela rum. Detta pris är exklusive lakan och dylikt. De har plats för 40 gäster totalt.

*** För boende på vandrarhemmet ska ni meddela Linnea Ingelsbo samtidigt som ni anmäler er till exkursionen. På vandrarhemmets hemsida anges att det är fullbokat men det finns platser kvar som är reserverade för SLF.

Årsmöte 2023
Vi håller årsmöte i samband med vårexkursionen på Grebbestads vandrarhem lördag kväll 20 april. Exkursionsdeltagarna kommer att få en dagordning med epost före mötet.