Aktuellt

Höstexkursion till Skuleskogen 13-15 september 2024

Välkomna till årets höstexkursion som går till Höga kusten! Skuleskogens nationalpark (3062 hektar; www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-nationalpark/) bildades 1984 och ligger i världsarvet Höga Kusten. Topografin utgörs av ett sprickdalslandskap med upp till 350 m höga berg och smala dalgångar. Här är landhöjningen efter istiden högst i världen, med högsta kustlinjen (HK) belägen på 282 m ö.h. Berggrunden utgörs främst av näringsfattig, röd Nordingrågranit, med inslag av näringsrikare gabbro i nordväst och diabas i nordost. Barrskog och hällmarker dominerar, med inslag av myrar…

Read More

Workshop Chaenothecopsis 17-18 februari 2024

Obs: Workshopen är redan fullbokad men om du är intresserad kan du skriva upp dig på reservlistan. Vår årliga workshop löper av stapeln 17-18 februari 2024. Som vanligt äger workshopen rum på Evolutionsmuseet/EBC i Uppsala. Denna gång kommer workshopen att handla om familjen Mycocaliciaceae, framför allt släktet Chaenothecopsis, svartspikar. Hanna Tuovila från Finland kommer att guida oss bland dessa spännande arter. Ta gärna med eget material att studera i mikroskopen! Workshopen kommer att vara på engelska. Som vanligt kommer det…

Read More

Vårexkursion till Bohuslän 18-21 april 2024

Välkomna till vårens lavexkursion till norra Bohuslän! Vi börjar exkursionen på fredag morgon 19 april och håller på fram till söndag kring lunchtid. Boendet är på Grebbestads vandrarhem (se längs ned). Det är drygt 30 min med bil till respektive lokaler, som ligger på lika stort avstånd norr om och söder om boendet. Vi samåker så långt det går. På lördagkvällen håller vi vårt årsmöte på vandrarhemmet. Programmet i korthet: Ankomst: torsdag kväll 18 april Fredag: Boråsgården Lördag: Halle-Vagnaren NR…

Read More

Kurs om knappnålslavar 13-17 augusti 2023 i Saxnäs Västerbotten

Obs: denna kurs äger rum precis innan SLF:s höstexkursion 17-20 augusti, också i Saxnäs. Evenemangen är oberoende av varandra och kursen om knappnålslavar är inte organiserad av SLF, men du är välkommen att delta i båda. För information om SLF:s höstexkursion se http://lavar.se/2023/04/17/hostexkursion-17-20-augusti-2023-till-saxnas-i-vasterbotten/. På knappnålslav-kursen kommer vi att ge en introduktion till ekologi, naturvårdsaspekter och taxonomi av boreala knappnålslavar genom exkursioner och under kvällstid, föreläsningar och bestämningsövningar på insamlat material. Det kommer att vara möjligt att testa helt nya uppdaterade…

Read More

Höstexkursion 17-20 augusti 2023 till Saxnäs i Västerbotten

Välkommen till årets sensommar-höstexkursion som går till Västerbotten! Obs: denna exkursion äger rum precis efter en kurs på boreala knappnålslavar 13-17 augusti 2023 som hölls också i Saxnäs. Evenemangen är oberoende av varandra, men om du är intresserad kan du delta i båda. För information om knappnålslav-kursen se http://lavar.se/2023/04/17/kurs-om-knappnalslavar-13-17-augusti-2023-i-saxnas-vasterbotten/. Under SLF:s exkursionen kommer vi att besöka kalkrik fjällmiljö, äldre granskog och forsmijöer. Det exakta schemat är inte klart än men nedan följer ett preliminärt schema: Torsdag: Samling kl 13 utanför…

Read More

Vårexkursion 21-23 april 2023 till sydöstra Småland

Välkomna till vårexkursionen (inkl. föreningens årsmöte)! Vårens exkursion kommer att bära av till sydöstra Småland, en förhållandevis dåligt undersökt trakt när det kommer till lavar. Sydöstra Småland präglas av något som är så nära ett inlandsklimat vi får i Sverige med låga nederbördsmängder och höga temperaturer på sommaren. Målet för första exkursionsdagen blir Moreravinen, en sprickdal i öst-västlig riktning som börjar vid Emådalen i öster och fortsätter förbi norr om samhället Fågelfors. Ravinen är en av de artrikaste lokalerna för…

Read More

Workshop 2023

Välkomna till workshop på dynlavar Micarea Äntligen är det dags för workshop igen! Vi träffas 11-12 februari 2023 och som vanligt äger workshopen rum på Evolutionsmuseet/EBC i Uppsala. Workshopen kommer att fokusera på släktet Micarea – dynlavar. Micarea är ett artrikt släkte med fler än 50 arter i Sverige och fler blir de för varje år. Workshopen kommer att vara på engelska och Annina Kantelinen från universitetet i Helsinki kommer att guida oss och hjälpa oss med artbestämning, framför allt…

Read More

Höstexkursion till Höga kusten 16-18 september 2022

Det är dags för SLF att besöka Höga Kusten igen. Senast det begav sig var hösten 2002. Vi planerar att exkurera under fredag till söndag men det går naturligtvis bra att ansluta på lördagen. Programmet är inte klart än men vi tänker oss att spendera en dag kring Värns och bland annat leta efter spännande stenlavar på Valaberget (63.0204, 18.3862). Här finns gamla fynd av t.ex. berglav Dimelaena oreina, gråröd navellav Umbilicaria cinereorufescens, gul navelkantlav Rhizoplaca subdiscrepans och äggorangelav Caloplaca…

Read More

Ny logga till SLF!

Till 30-års jubileum får SLF en logga! 2022 fyller föreningen 30! Vi firar det genom att presentera en alldeles ny logga i två färgglada varianter:                 Loggan har designats av illustratören Jasmin Hegetschweiler. Hon har studerat vetenskaplig illustration och ritar både i naturalistisk och abstrakt stil. För en översikt över några av hennes tidigare arbeten och hennes kontaktuppgifter kolla på hennes hemsida: www.jasmin-hegetschweiler.ch Loggan har inspirerats av visingsölaven Calogaya biatorina. Visingsölaven är känd…

Read More

Workshop dynlavar Micarea 29-30 januari 2022

Välkomna till workshop 2022! Vi har det stora nöjet att bjuda in våra medlemmar till vår årliga workshop 29-30 januari 2022. Som vanligt äger workshopen rum på Evolutionsmuseet/EBC i Uppsala. Årets workshop kommer att fokusera på släktet Micarea – dynlavar, ett artrikt släkte med fler än 50 arter i Sverige och fler blir de för varje år. Workshopen kommer att vara på engelska och Annina Kantelinen från universitetet i Helsinki kommer att guida oss och hjälpa oss med artbestämning, framför…

Read More
Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall