Vårexkursion till Höglandet 24-26 april 2020 Årets vårexkursion går till trakterna av Eksjö och Vetlanda, Småland. Under exkursionen ska vi besöka ett par av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Skuror är raviner med lodräta bergväggar och ofta en hel del stenblock på bottnen. Den dramatiska topografin har skyddat dessa miljöer från skogsbruk varför man kan förvänta sig både det ena och andra när det kommer till lavar och mossor. Vi räknar också med att hinna med…