Välkomna till årets höstexkursion som går till Höga kusten!

Skuleskogens nationalpark (3062 hektar; www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-nationalpark/) bildades 1984 och ligger i världsarvet Höga Kusten. Topografin utgörs av ett sprickdalslandskap med upp till 350 m höga berg och smala dalgångar. Här är landhöjningen efter istiden högst i världen, med högsta kustlinjen (HK) belägen på 282 m ö.h. Berggrunden utgörs främst av näringsfattig, röd Nordingrågranit, med inslag av näringsrikare gabbro i nordväst och diabas i nordost. Barrskog och hällmarker dominerar, med inslag av myrar och lövskog. Klimatet är svagt oceaniskt, med stort snödjup. Den stora variationen av mikrohabitat samt gamla skogar skapar förutsättningar för en rik lavflora med såväl sydliga som nordliga/alpina arter. Den mest kända laven är långskägg Usnea longissima, som finns på flera ställen. Hittills har ca 170 lavar observerats, men lavfloran är bristfälligt känd. Vår förhoppning är att hitta många nya och intressanta lavar!

Vi fokuserar exkursionen på den norra delen av Skuleskogen, som är mindre påverkad av äldre tiders avverkningar än den södra. Generellt insamlingsförbud råder i nationalparken. Genom Umeå universitet (PAE) har vi dock fått tillstånd från länsstyrelsen Västernorrland att samla lavar som inte kan artbestämmas i fält. Terrängen är ofta stenig och bitvis svårframkomlig varför stabila kängor rekommenderas!

Preliminärt program (observera att programmet kan ändras efter samråd med länsstyrelsen):

  • Fredag 13/9: Samling kl 8.00 vid Kajkanten (se nedan) i Köpmanholmen eller 08.30 vid Entré Nord. Exkursion till nordostsluttningen av Krypen: gradient från näringsrik bäckravin med fuktig granskog (med inslag av asp) upp till bergsbranter och hällmarkstallskog. Området är artrikt men endast delvis inventerat. Här finns bl.a. lunglavsknapp Plectocarpon lichenum, mjölig dropplav Cliostomum leprosum, skuggnål Chaenotheca sphaerocephala, violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana, och långskägg Usnea longissima. Tillbaka till Entré Nord cirka kl 17.
  • Lördag 14/9: Samling kl 8.00 vid Kajkanten eller 08.30 vid Entré Nord. Längre vandring längs kusten till Tärnättholmarna/Tärnättvattnen. Här finns diabasklippor, strandskog med lövinslag, bäckravin, strandklippor, bergsbranter med klippskrevor, klapperstensfält samt gran- och tallskog. Området är lite inventerat. Tillbaka till Entré Nord cirka kl 17.
  • Söndag 15/9: Samling kl 08.00 vid Kajkanten eller 08.45 vid Entré Syd. Halvdag på Mobergets sydsluttning, med granskog som har inslag av lövträd (bl.a. lönn) och sydvänd bergsbrant. Avslutning i fält vid lunchtid.

Boende: Bokas och bekostas av deltagarna själva. Vi planerar att bo på Kajkanten (www.kajkanten19.se/sv/) i Köpmanholmen, 6 km från Entré Nord. De har reserverat två 4-bäddsrum och tre 2-bäddsrum (används även som enkelrum) för oss torsdag 12/9 till söndag 15/9. Rummen bokas på 0660-22 33 44; pris 400-700 kr per person och natt; frukost, lakan och städning ingår, men inte handduk. På Kajkanten finns restaurang och tillgång till gemensamt kök. OBS! Det är viktigt att snabbt boka boende på Kajkanten för att garantera plats.

Övrigt boende finns bl.a. på: Nätra motell (www.natradalen.se/), STF Höga Kusten i Skoved (Kustladan; www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-hoga-kusten-kustladan-vandrarhem/), www.dockstavandrarhem.nu/ och på www.booking.com.

Mat: Bekostas av deltagarna själva. På Kajkanten ingår frukost (om så önskas). Mataffär finns i Köpmanholmen.

Anmälan sker senast 31 augusti till martin.westberg(at)em.uu.se

Att ange i anmälan: namn på deltagare och deras telefonnummer. Meddela redan vid anmälan om du kommer med egen bil. Om du tar egen bil, så ange hur många personer som kan åka med dig under exkursionerna. Köpmanholmen kan även nås med buss från Örnsköldsviks resecentrum.

Väl mött!

Per-Anders Esseen (per-anders.esseen(at)umu.se) och Martin Westberg (martin.westberg(at)em.uu.se).