Årets vårexkursion går denna gång till Roslagen i östra Uppland. Roslagen har en stor skärgård bestående av tusentals öar, kobbar och skär. En av dessa avsattes som en av landets första nationalparker år 1909; Ängsö. På Ängsö har man försökt bevara gamla tiders odligslandskap med lövängar, åkertegar och betad skog. Den kalkrika jorden har här resulterat i en mycket rik vegetation och det finns gott om gamla löv- och ädellövträd. Förutom ekar av imponerande storlek finns här också gamla askar,…