Lavbulletinen 2020 (pdf finns)

Lavbulletinen Nr 1 2020 (full pdf)

4 Grå ladlav – ekologi, hot och naturvård
11 SLF på Holmön
24 SLFs workshop 2020
26 Ladparasitspik och dvärpraktlav
29 Snabelsporlav – nya fynd
32 Xanthomendoza ulophyllodes en allévägglav
39 SLF till Jämtland 7–9 august

Lavbulletinen Nr 2 2020 (full pdf)

44 Bokporlav Varicellaria velata i nedförsbacke 2008–2019
59 Vårexkursion till Engsö
60 Kuddgelélav återfunnen i Jämtland efter 107 år
63 Klot-tegellav Psora globifera, återfunnen i Jämtland efter 102 år
67 Urnlav Tholurna dissimilis funnen på ledkryss i västra Jämtland
71 Exkursionsrapport, SLF till Eksjö våren 2020

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall