Lavbulletinen 2021 (pdf finns)

Lavbulletinen Nr 1 2021 (full pdf)

4 Epifytiska lavar i Göteborgs botaniska trädgård –
en återinventering
20 Intressant fynd av svart trådöga Byssoloma
subdiscordans
23 Dynlavar, Micarea, på gran
29 Höstexkursion till Engsö 4–5 september
30 SLFs exkursion till västra Jämtland 6–9 augusti 2020
41 Örtlav, Lobaria virens, i Fiby urskog

Lavbulletinen Nr 2 2021 (full pdf)

44 Bokporlav Varicellaria velata i nedförsbacke
2008–2019
59 Vårexkursion till Engsö
60 Kuddgelélav återfunnen i Jämtland efter 107 år
63 Klot-tegellav Psora globifera, återfunnen i Jämtland
efter 102 år
67 Urnlav Tholurna dissimilis funnen på ledkryss i
västra Jämtland
71 Exkursionsrapport, SLF till Eksjö våren 2020

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall