SLF

Höstexkursion till Höga kusten 16-18 september 2022

Det är dags för SLF att besöka Höga Kusten igen. Senast det begav sig var hösten 2002. Vi planerar att exkurera under fredag till söndag men det går naturligtvis bra att ansluta på lördagen. Programmet är inte klart än men vi tänker oss att spendera en dag kring Värns och bland annat leta efter spännande stenlavar på Valaberget (63.0204, 18.3862). Här finns gamla fynd av t.ex. berglav Dimelaena oreina, gråröd navellav Umbilicaria cinereorufescens, gul navelkantlav Rhizoplaca subdiscrepans och äggorangelav Caloplaca…

Read More

Höstexkursion till Engsö 4-5 september 2021

Välkommen till Engsö 4-5 september Vi gör ett nytt försök att genomföra exkursionen till Engsö som blev inställd i våras. Läs annonsen i förra numret av Lavbulletinen eller här under tidigare nyheter på vår hemsida. Anders Hasselrot kommer att vara lokal värd i de fina markerna kring Engsö slott. Anmälan senast 16 augusti till martin.westberg[at]em.uu.se Årsmöte 2021 Under exkursionen till Engsö kommer årsmötet att hållas på lördagkvällen. Dagordning kommer att skickas ut till alla som anmäler sig till exkursionen.

Read More

Vårexkursion till Engsö 23-25 april 2021

Välkommen till Engsö 23-25 April 2021 Engsö är en hel socken (Ängsö socken i artportalen) beläget mitt i Mälaren mellan Västerås och Enköping. Det gamla fideikommisset är 7200 hektar, 2900 hektar land och 4300 hektar vatten. Området har närmare 250 öar, holmar och skär och är klassat av EU som ett Natura 2000-område. Ängsö har stått under människans påverkan sedan järnåldern och gör så än. Mycket har förändrats. Framför allt har åkern ökat på ängens bekostnad. Ur lichenologisk synpunkt är…

Read More

Extra höstexkursion

Lavexkursion med SLF till Lövhagen, Nynäshamn – lördag 3 oktober Välkomna till en extra höstexkursion med Svensk Lichenologisk Förening. Vi tar en titt på en fin maritim lövskog med många rödlistade arter strax söder om Nynäshamn. Fler än 20 rödlistade lavar har hittats i området bl.a. stor sönderfallslav (EN), liten parasitspik (CR), kortskaftad parasitspik (VU) och almlav (VU). Det finns områden kvar att undersöka så kanske kan vi göra nya upptäckter. Vi träffas lördag 3 oktober, kl 10:00 på parkeringen…

Read More

Höstexkursion 2020

Höstexkursion till Skäckerfjället 7-9 augusti 2020 Välkommen till västra Jämtland! Vi kommer att utgå från Kolåsens fjällhotell på fredag morgon. Vi kommer att spendera långa heldagar i fält och vi besöker bland annat några av Sveriges mest nederbördsrika boreala granskogar. Dessa trakter är bitvis outforskade vad gäller lavar men SLF har besökt Skäckerfjällen två gånger, 2008 och 2010. Lokalerna kommer att bestämmas senare beroende på om vi får insamlingstillstånd för Skäckerfjällens och Svenskådalens naturreservat. Vi hoppas på att kunna undersöka…

Read More

Vårexkursion 2020

Vårexkursion till Höglandet 24-26 april 2020 Årets vårexkursion går till trakterna av Eksjö och Vetlanda, Småland. Under exkursionen ska vi besöka ett par av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Skuror är raviner med lodräta bergväggar och ofta en hel del stenblock på bottnen. Den dramatiska topografin har skyddat dessa miljöer från skogsbruk varför man kan förvänta sig både det ena och andra när det kommer till lavar och mossor. Vi räknar också med att hinna med…

Read More

Workshop 2020

Workshop den 1-2 februari 2020 i Uppsala Anmälning är öppen till SLF:s workshop 2020! Workshop  Bland annat kommer Stefan Ekman att berätta för oss om arter i släktet Bacidina och vi kommer att få en rapport från Göran Thor om förändringar i den nya rödlistan som kommer ut under våren 2020. Vi har ett lab med stereoluppar och ljusmikroskop och med utställningar av intressant material, bl.a. nyheter i Sveriges lavflora. Vi rekommenderar att du tar med eget material, både intressanta…

Read More

Exkursion till Jämtland & Ångermanland 8-15 augusti 2021

Exkursionsvecka med Mossornas Vänner och Bryolich från Schweiz SLF deltar i ett utbyte mellan de svenska föreningarna för lavar och mossor (Mossornas Vänner, www.mossornasvanner.se) och den schweiziska motsvarigheten Bryolich (www.bryolich.ch). Första delen av utbytet är en exkursionsvecka i Sverige där medlemmar i alla tre föreningar kan delta. På grund av corona-pandemin har exkursionsveckan skjutits upp till 8-15 augusti 2021 (om möjligt). 8-12 augusti är vi i Jämtland och åker ut till fuktiga skogar, lågalpina miljöer och myrar. 12-15 augusti har…

Read More

Höstexkursion till Västerbotten 13-15 september 2019

Höstens lavexkursion går till Holmöarna i Västerbotten utanför Umeå – en lavrik, jungfrulig östlig arkipelag med alpina inslag. Här hittar vi strandhällar, klapperstensfält och hänglavsrika skogar m.m. Lokal guide under exkursionen blir Per Hansson. Mer information om området presenteras i Lavbulletinen. För att ta sig till Holmöarna åker man gratis vägfärja från Norrfjärden dit man kan ta sig med buss från Umeå om man inte har egen bil. Färjan går fyra gånger om dagen, två på morgonen och två på…

Read More
Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall