Program för vårexkursionen 2017 finns att ladda ner här: Program SLF exkursionen i Närke