Höstens lavexkursion går till Holmöarna i Västerbotten utanför Umeå – en lavrik, jungfrulig östlig
arkipelag med alpina inslag. Här hittar vi strandhällar, klapperstensfält och hänglavsrika skogar m.m.
Lokal guide under exkursionen blir Per Hansson. Mer information om området presenteras i
Lavbulletinen. För att ta sig till Holmöarna åker man gratis vägfärja från Norrfjärden dit man kan ta
sig med buss från Umeå om man inte har egen bil. Färjan går fyra gånger om dagen, två på morgonen
och två på kvällen.

 

Vi kommer att starta redan på fredag morgon 13 september för dem som vill ha lite
extra tid ute på ön. På söndagen kan de som vill stanna kvar under dagen och ta en kvällsfärja tillbaka
till fastlandet. Det finns flera alternativ till boenden ute på Holmön och vi återkommer till de som
anmäler sig om detta. Vi är tacksamma för alla som anmäler sig tidigt så att vi kan preliminärboka
boendet.

Exkursionen är avsedd för SLF:s medlemmar och är kostnadsfri förutom boendet som betalas av deltagarna själva.

Anmälan senast 20 augusti till:
Martin Westberg
martin.westberg(at)em.uu.se
0730-220814