Höstexkursion till Skäckerfjället 7-9 augusti 2020

Välkommen till västra Jämtland!

Vi kommer att utgå från Kolåsens fjällhotell på fredag morgon. Vi kommer att spendera långa heldagar i fält och vi besöker bland annat några av Sveriges mest nederbördsrika boreala granskogar. Dessa trakter är bitvis outforskade vad gäller lavar men SLF har besökt Skäckerfjällen två gånger, 2008 och 2010.

Lokalerna kommer att bestämmas senare beroende på om vi får insamlingstillstånd för Skäckerfjällens och Svenskådalens naturreservat. Vi hoppas på att kunna undersöka skogarna och fjällen i Svenskådalens naturreservat söder om Jävsjön längs Svenskån och Tvärbäcken upp mot Stoere Tjorve. Berggrunden här är varierande med större inslag av kalk och lerskiffer.

Vi planerar att bo på Kolåsen fjällhotell (http://kolasen.se). Du måste boka själv på hotellet men vill du arrangera annat boende så går det naturligtvis bra. Närmaste tågstation är Järpen och transport mellan Järpen och Kolåsen samordnas gemensamt beroende på när och hur man anländer.

Anmälan senast 10 juli till Ola Hammarström: olahammarstrom(at)hotmail.com.