Välkommen till årets sensommar-höstexkursion som går till Västerbotten!

Obs: denna exkursion äger rum precis efter en kurs på boreala knappnålslavar 13-17 augusti 2023 som hölls också i Saxnäs. Evenemangen är oberoende av varandra, men om du är intresserad kan du delta i båda. För information om knappnålslav-kursen se http://lavar.se/2023/04/17/kurs-om-knappnalslavar-13-17-augusti-2023-i-saxnas-vasterbotten/.

Under SLF:s exkursionen kommer vi att besöka kalkrik fjällmiljö, äldre granskog och forsmijöer. Det exakta schemat är inte klart än men nedan följer ett preliminärt schema:

  • Torsdag: Samling kl 13 utanför Saxnäsgården, men det går också bra att anlända först på kvällen om det passar bättre med transporter. För de som anländer mitt på dagen gör vi en kortare tur på eftermiddagen. Förmodligen blir detta till någon bäckmiljö. Tillbaka till Saxnäsgården cirka kl 17.
  • Fredag: Samling kl 8.00 utanför Saxnäsgården. Exkursion till det kalkrika fjället Biellovare i norra delen av Stekenjokksområdet (65.114436°N, 14.562132°E). Det finns en hög ostvänd klippvägg i området, med blockrika rasmiljöer nedför, men även bäckmiljöer som kan vara intressanta. Området är artrikt, men endast delvis inventerat. Tillbaka till Saxnäsgården cirka kl 17.
  • Lördag: Samling kl 8.00 utanför Saxnäsgården. Vi besöker en granskog strax väster om byn Stalon (64.946262°N, 15.806172°E). Skogen är belägen nedanför Lill-Stalonbergets sydbrant, vilket ger ett speciellt mikroklimat. I skogen finns gamla aspar och sälgar, samt stora block med bland annat lunglav Lobaria pulmonaria och skrovellav L. scrobiculata. I området förekommer även njurlavsknapp Plectocarpon nephromeum och aspfjädermossa Neckera pennata. Eventuellt gör vi ytterligare ett kort stopp på någon lokal. Tillbaka till Saxnäsgården cirka kl 17.
  • Söndag: Samling kl 8.00 utanför Saxnäsgården. Halvdag vid Dimforsen, Kultsjöån (64.939903°N, 15.756691°E). Som namnet antyder är detta en fors med forsdimma. Vattenflödet är dock begränsat sedan Stalons kraftstation etablerades 1961. Höjdararterna på lokalen är hårig skrovellav Lobaria hallii och grynlav Pannaria conoplea. Avslutning i fält vid lunchtid.

Övriga fina lavlokaler i Saxnäs-området är bl a: Satsfjället, där man kan köra bil upp till fjällbjörkskogen, Marsfjällets naturreservat (granskog, kalfjäll), Njakafjäll (naturskog av gran, kalfjäll), Bångnäs (rasbrant, alm), Röberg (ultrabasiskt).

Boende: Vi planerar att bo på Saxnäsgården (https://saxnas.se/ eller bokas via Svenska Turistföreningen, https://www.svenskaturistforeningen.se/). Där finns vandrarhem, hotell och restaurang. Boende bokas och bekostas av deltagarna själva. Övrigt boende i Saxnäs finns bl.a. på Kultsjögården och Marsfjäll Mountain Lodge men det är 0,5-1,5 km till Saxnäsgården där vi kommer ses inför exkursionerna. Boka boende i god tid!

Mat: Bekostas av deltagarna själva. På Saxnäsgården går det att beställa både frukost, lunchpaket och middag. En mataffär (Marsfjällshandlarn) finns i byn.

Anmälan sker senast 7 augusti till Isak Vahlström isak.vahlstrom@gmail.com.
Att ange i anmälan: namn och telefonnummer. Om du redan vid anmälan vet om du kommer med egen bil eller buss till Saxnäs eller om du behöver hämtning i Vilhelmina anger du det i anmälan. Annars försöker vi organisera det när det närmar sig. Om du tar egen bil till Saxnäs, så ange hur många personer som kan åka med dig under exkursionerna.

Väl mött!
Isak Vahlström 073-805 28 48