Länkar

Länkar till bilddatabaser, bestämningsnycklar och checklistor över lavar. Tipsa gärna om fler bra sidor eller meddela om du själv gör en hemsida som kan vara av intresse för andra medlemmar.

  • http://www.artportalen.se/ – Rapportera era lavobsar! Antalet rapporter för fåglar, insekter och växter har ökat lavinartat. Nu är det dags att rapportera lavar. Det är enkelt att rapportera och det finns bra instruktioner på artportalens hemsida. Niklas Lönnell har dessutom skrivit en utförligare manual med bra tips om hur man rapporterar. Du kan ladda ner manualen här.
  • http://dbiodbs.univ.trieste.it/ – Information system of Italian lichens, ITALICS; innehåller bl.a. sökbara geografiska och ekologiska data samt ett virtuellt herbarium med foton på över 1500 arter.
  • http://nhm.uio.no/lav/web/index.html – Botaniska museet i Oslo har ett fotogalleri med bilder på fler än 400 arter. Det rör sig inte bara om lavar som finns i Norden utan här finns också arter från bl.a. Nordamerika.
  • http://www.lias.net/ – A Global Information System for Lichenized and Non-Lichenized Ascomycetes (LIAS); ett projekt som syftar till att samla och tillhandahålla information om alla världens sporsäcksvampar. Interaktiva nycklar samt en databas med bilder är under uppbyggnad.
Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall