Välkomna till årets höstexkursion som går till Höga kusten! Skuleskogens nationalpark (3062 hektar; www.sverigesnationalparker.se/park/skuleskogens-nationalpark/) bildades 1984 och ligger i världsarvet Höga Kusten. Topografin utgörs av ett sprickdalslandskap med upp till 350 m höga berg och smala dalgångar. Här är landhöjningen efter istiden högst i världen, med högsta kustlinjen (HK) belägen på 282 m ö.h. Berggrunden utgörs främst av näringsfattig, röd Nordingrågranit, med inslag av näringsrikare gabbro i nordväst och diabas i nordost. Barrskog och hällmarker dominerar, med inslag av myrar…