Workshop

Första helgen i februari varje år träffas vi för en workshop om något lavämne på Evolutionsmuseet i Uppsala.

Nästa workshop 1-2 februari 2022.

Vi har redan haft kurser och temahelger om släktena Bacidia, Cladonia och Lepraria, om knappnålslavar och om stenlevande skorplavar. En annan workshop har haft nyligen upptäckta eller beskrivna arter som huvudämne och workshopen 2019 handlade om rödlistning av lavar och rödlistade arter. Utöver att lyssna på föredrag och titta på spännande arter från lavherbariet kan deltagarna ta med eget material som de vill visa upp eller ha bestämningshjälp med.

Workshoparna är på två dagar och är kostnadsfria för medlemmar, men boende och mat måste deltagarna organisera och betala själva.

Workshoparna är ett mycket bra tillfälle för såväl nybörjare som avancerade lichenologer att lära av varandra och att möta andra lavintresserade människor med olika bakgrund.

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall