Lavbulletinen

Lavbulletinen är SLF:s medlemshäfte och skickas ut 2 gånger per år. I Lavbulletinen sammanfattas föreningens aktiviteter och publiceras artlistor och redogörelser från våra exkursioner. Vi tar tacksamt emot enkla manuskript om lichenologiska nyheter i Sverige t ex inventeringsrapporter eller populariserade sammanfattningar av forskningsresultat som examensarbeten, doktorsavhandlingar och forskningsrapporter. Vi vill också rapportera intressanta artfynd och uppmärksamma sällsynta eller dåligt kända lavar.

Redaktör
Ulf Arup
Sösdala 2072
280 10 Sösdala
Tel: 0451-603 99
E-post: ulf.arup(at)telia.com

Biträdande redaktör
Martin Westberg
Evolutionsmuseet
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 28 02
E-post: martin.westberg(at)em.uu.se

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall