Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem!

Medlemsavgiften för 2018 är 120 kronor och betalas in på plusgiro 29 24 26-4, Svensk Lichenologisk Förening. Om flera i familjen vill vara medlemmar kostar det 20 kronor extra per familjemedlem. Kom ihåg att meddela ditt namn och adress vid inbetalningen. Du får också gärna skicka med ditt telefonnummer och e-post om du vill att vi lätt ska kunna kontakta dig.

Om du har några frågor kontakta föreningens kassör, Gesa von Hirschheydt (072-377 41 62, g.v.hirschheydt(a)gmail.com).

Vill du betala från en bank utanför Sverige? Kontakta då föreningens kassör, Gesa von Hirschheydt, så hjälper hon dig med IBAN/BIC och Swift nummer.

Välkommen som medlem i Svensk Lichenologisk Förening

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall

Copyright © 2018 SVENSK LICHENOLOGISK FÖRENING