Om föreningen

Svensk Lichenologisk Förening, SLF, bildades hösten 1992 i syftet att samla och främja de lichenologiska intressena i Sverige. Föreningen samlas två gånger om året för exkursioner och kurser, en gång på våren och en gång på hösten.

Styrelse 2020

OrdförandeMartin_600x
Martin Westberg
Evolutionsmuseet
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala
Tel: 018-471 28 02
E-post: martin.westberg(at)em.uu.se

 

Vice ordförandeMikael_600x
Mikael Hagström
Gallstrandsvägen 4
585 99 Linköping
Tel: 076-845 82 06
E-post: mikaelhagstrom(at)telia.com

 

Samantha_600x

Sekreterare
Samantha Fernández-Brime
Södra Jordbrovägen 123
137 63 Jordbro
Tel: 076-417 31 59
E-post: samanthafb(at)hotmail.com

 

Gesa_600xKassör
Gesa von Hirschheydt
Marrengasse 9
CH-8965 Berikon
Tel: +41 (0)77-475 63 23
E-post: g.v.hirschheydt(at)gmail.com

 

SLF – lagring av personuppgifter
SLF för ett medlemsregister. Liksom alla föreningar är SLF skyldig att kunna redovisa lagringen av personuppgifter om medlemmar. Vi lagrar personuppgifter om dig så länge som du är medlem. Ansvariga i SLF är styrelsen.

Huvudsyftet är att upprätthålla ett aktuellt medlemsregister, så att vi kan skicka ut vår tidskrift Lavbulletinen, hålla reda på medlemsavgifter och andra betalningar, ta kontakt med lichenologer i olika landsdelar och liknande saker som hör en förening till. Det innebär också att vi skickar namn och adress till de som distribuerar tidskriften.

Du kan begära ett utdrag av de uppgifter som berör dig (se listan nedan). Du kan begära att informationen rättas, eller raderas. Hör i så fall av dig till vår kassör via e-post: g.v.hirschheydt(at)gmail.com.  Du har även rätt att lämna in ev. klagomål till Datainspektionen.

De uppgifter vi lagrar i medlemsregistret är:
Namn
Gatuadress/postbox/postlåda
Postnummer & postort
Telefon
Epost
Senast betald medlemsavgift

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall