Aktuellt

Höstexkursion till Västerbotten 13-15 september 2019

Höstens lavexkursion går till Holmöarna i Västerbotten utanför Umeå – en lavrik, jungfrulig östlig arkipelag med alpina inslag. Här hittar vi strandhällar, klapperstensfält och hänglavsrika skogar m.m. Lokal guide under exkursionen blir Per Hansson. Mer information om området presenteras i Lavbulletinen. För att ta sig till Holmöarna åker man gratis vägfärja från Norrfjärden dit man kan ta sig med buss från Umeå om man inte har egen bil. Färjan går fyra gånger om dagen, två på morgonen och två på…

Read More

Vårexkursion till Roslagen 3-5 maj 2019

Årets vårexkursion går denna gång till Roslagen i östra Uppland. Roslagen har en stor skärgård bestående av tusentals öar, kobbar och skär. En av dessa avsattes som en av landets första nationalparker år 1909; Ängsö. På Ängsö har man försökt bevara gamla tiders odligslandskap med lövängar, åkertegar och betad skog. Den kalkrika jorden har här resulterat i en mycket rik vegetation och det finns gott om gamla löv- och ädellövträd. Förutom ekar av imponerande storlek finns här också gamla askar,…

Read More

Workshop 2019

Workshop den 2-3 februari 2019 i Uppsala! Anmälning är öppen till SLF:s workshop 2019 som äger rum den 2 och 3 februari på evolutionsmuseet i Uppsala. Huvudämnet är rödlistade lavar och rödlistning av lavar i Sverige och i Schweiz. Vad händer på workshopen?  Vi kommer att lyssna på korta föredrag, diskutera rödlistning av lavar (eller bara lavar ?), titta på rödlistade och andra lavar, få hjälp med bestämning av egna lavkollekter, äta middag med de andra deltagare på en restaurang i…

Read More

Vårexkursion 23-24 april 2016

23-24 april är det dags för årets vårexkursion, denna gång i södra Småland. Mer information finns nu i programmet för 2016, under Kalendarium längst ner på hemsidan. Anmälan sker till Emil Persson senast 18 april. emil-persson.420@hotmail.com tfn 070-7652186

Read More
Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall