Lavbulletinen 2007

Bulletinen 2007 1Lavbulletinen Nr 1 2007

3 Förord
4 Westberg, M., Arup, U. & Gustavsson, N. SLF i Hälsingland
12 Nordin, A. Pilophorus robustus återfunnen på Suljätten
13 Höstexkursion till Härjedalen
14 Westberg, M. & Thell, A. Skånsk sköldlav – ett bekymmer färre
16 Lindblom, L. Äntligen ett skånskt fynd av fjällig vägglav!
19 Dahlkild, Å. Lavar och fotobionter
22 Fredriksson, C.-J. Nyckel till Umbilicaria i Sverige
28 Westberg, M. & Fröberg, L. Några hotade arter på Ölands kalkstensavsatser
34 Fyndrapporter

Lavbulletinen Nr 2 2007

39 Förord
40 Hagström, M. Lavresan i Östgötaskärgården
48 Lättman, H. NFL-exkursion till Finland 2007
49 Exkursion till Västmanland 2-4 maj 2008
50 Nordin, A. Nordic Lichen Flora vol. 3
51 Svensson, M. Lavar på skogstry
55 Fröberg, L. Vårtlavsymposium
58 Reese-Naesborg, R. Ny avhandling om Lecania
61 Hagström, M. Usnea chaetophora i Östergötland
61 Gustavsson, N. Lavforum (www.lavar.se)
63 Hallenfur, L & Mebus, F. Iakttagelser och reflektioner om lunglav (Lobaria pulmonaria) på Gotland
69 Epost-lista över SLF-medlemmar
70 IAL 6
71 Fyndrapporter

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall