Lavbulletinen 2011

Lavbulletinen Nr 1 2011

3 Förord
4 SLF i Skäckerfjällen 2010
17 Västlig kolvlav funnen i Skäckerfjällen
20 Nordic Lichen Flora 4
21 Psoroma paleaceum funnen i Skäckerfjällen
24 Ny finsk lavflora
26 Parmeliaceae-workshop
27 Varglaven i Uppsala län
29 Zahlbruckners katalog
30 Lavar och snäckbete
36 Medlemsförteckning
39 Årsmötesprotokoll

Lavbulletinen Nr 2 2011

43 Förord
44 SLFs vårexkursion till Vättern
56 Savlundlav – en ädellövsträdsart
60 Tillväxt och acklimatisering hos lavar
67 NLF-möte i Litauen 2011
68 SLFs vårexkursion 2012
69 Dvärgskägglav Usnea glabrata
72 Fyndrapporter

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall