Workshop den 2-3 februari 2019 i Uppsala!

Anmälning är öppen till SLF:s workshop 2019 som äger rum den 2 och 3 februari på evolutionsmuseet i Uppsala. Huvudämnet är rödlistade lavar och rödlistning av lavar i Sverige och i Schweiz.

Vad händer på workshopen?  Vi kommer att lyssna på korta föredrag, diskutera rödlistning av lavar (eller bara lavar ?), titta på rödlistade och andra lavar, få hjälp med bestämning av egna lavkollekter, äta middag med de andra deltagare på en restaurang i stan lördag kväll, …

Hur mycket kostar det?  Ingenting för SLF:s medlemmar, men deltagare måste själva organisera och betala övernattning och mat.

Hur anmäler man sig?  Via epost till martin.westberg(at)em.uu.se senast söndag den 27 januari 2019.

Obs! Antalet deltagare är begränsat till 25.