SLF

Vårexkursion till Roslagen 3-5 maj 2019

Årets vårexkursion går denna gång till Roslagen i östra Uppland. Roslagen har en stor skärgård bestående av tusentals öar, kobbar och skär. En av dessa avsattes som en av landets första nationalparker år 1909; Ängsö. På Ängsö har man försökt bevara gamla tiders odligslandskap med lövängar, åkertegar och betad skog. Den kalkrika jorden har här resulterat i en mycket rik vegetation och det finns gott om gamla löv- och ädellövträd. Förutom ekar av imponerande storlek finns här också gamla askar,…

Read More

Workshop 2019

Workshop den 2-3 februari 2019 i Uppsala! Anmälning är öppen till SLF:s workshop 2019 som äger rum den 2 och 3 februari på evolutionsmuseet i Uppsala. Huvudämnet är rödlistade lavar och rödlistning av lavar i Sverige och i Schweiz. Vad händer på workshopen?  Vi kommer att lyssna på korta föredrag, diskutera rödlistning av lavar (eller bara lavar 😊), titta på rödlistade och andra lavar, få hjälp med bestämning av egna lavkollekter, äta middag med de andra deltagare på en restaurang i…

Read More

Vårexkursion 23-24 april 2016

23-24 april är det dags för årets vårexkursion, denna gång i södra Småland. Mer information finns nu i programmet för 2016, under Kalendarium längst ner på hemsidan. Anmälan sker till Emil Persson senast 18 april. emil-persson.420@hotmail.com tfn 070-7652186

Read More

Höstexkursion 12-13 september 2015

Årets höstexkursion kommer att gå av stapeln 12-13 september, längs Indalsälven i Jämtland. Mer information finns nu i programmet för 2015, under Kalendarium längst ner på hemsidan. Anmälan sker till Martin Westberg så som möjligt. martin.westberg@nrm.se tfn 0730-220814

Read More
Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall