Exkursionsvecka med Mossornas Vänner och Bryolich från Schweiz

SLF deltar i ett utbyte mellan de svenska föreningarna för lavar och mossor (Mossornas Vänner, www.mossornasvanner.se) och den schweiziska motsvarigheten Bryolich (www.bryolich.ch). Första delen av utbytet är en exkursionsvecka i Sverige där medlemmar i alla tre föreningar kan delta.

På grund av corona-pandemin har exkursionsveckan skjutits upp till 8-15 augusti 2021. 8-12 augusti är vi i Jämtland och åker ut till fuktiga skogar, lågalpina miljöer och myrar. 12-15 augusti har vi vår bas söder om Örnsköldsvik och gör utflykter till skogar och kustområden vid Höga kusten.

Det finns plats till 12-15 medlemmar från varje förening. Deltagarna betalar resor, boende och mat själva.

Vid frågor kontakta Gesa von Hirschheydt (g.v.hirschheydt(at)gmail.com).

Jämtland har gott om miljöer med hög luftfuktighet (Bild: M. Westberg)

Här kan vi hitta bland annat norsk näverlav Platismatia norvegica (Bild: M. Hagström)