Exkursionsvecka med Mossornas Vänner och Bryolich från Schweiz

SLF deltar i ett utbyte mellan de svenska föreningarna för lavar och mossor (Mossornas Vänner, www.mossornasvanner.se) och den schweiziska motsvarigheten Bryolich (www.bryolich.ch). Första delen av utbytet är en exkursionsvecka i Sverige där medlemmar i alla tre föreningar kan delta.

På grund av corona-pandemin har exkursionsveckan skjutits upp till 8-15 augusti 2021 (om möjligt). 8-12 augusti är vi i Jämtland och åker ut till fuktiga skogar, lågalpina miljöer och myrar. 12-15 augusti har vi vår bas söder om Örnsköldsvik och gör utflykter till skogar och kustområden vid Höga kusten.

Exkursionen är fullbokad.

Vid frågor kontakta Gesa von Hirschheydt (g.v.hirschheydt(at)gmail.com).

Jämtland har gott om miljöer med hög luftfuktighet (Bild: M. Westberg)

Här kan vi hitta bland annat norsk näverlav Platismatia norvegica (Bild: M. Hagström)