Vårexkursion till Höglandet 24-26 april 2020

Årets vårexkursion går till trakterna av Eksjö och Vetlanda, Småland.

Under exkursionen ska vi besöka ett par av de största och mest dramatiska skurorna på Småländska höglandet. Skuror är raviner med lodräta bergväggar och ofta en hel del stenblock på bottnen. Den dramatiska topografin har skyddat dessa miljöer från skogsbruk varför man kan förvänta sig både det ena och andra när det kommer till lavar och mossor.

Vi räknar också med att hinna med ett besök till Sällevadsån och kanske ytterligare någon fin lokal i trakterna.

Huvudexkursionen går av stapeln 25e och 26e april, men i vanlig ordning kan det bli en kortare utflykt för dem som anländer redan på fredagkvällen. Preliminärt har vi Eksjö camping som huvudsakligt boendeförslag. 

Den 25e kl 19.30 utlyser vi också föreningens årsmöte.

Anmälan senast 31 mars till Mikael Hagström via e-post mikaelhagstrom(at)telia.com

Välkomna önskar Robin Isaksson och Mikael Hagström!