Välkommen till Engsö 23-25 April 2021

Engsö är en hel socken (Ängsö socken i artportalen) beläget mitt i Mälaren mellan Västerås och Enköping. Det gamla fideikommisset är 7200 hektar, 2900 hektar land och 4300 hektar vatten. Området har närmare 250 öar, holmar och skär och är klassat av EU som ett Natura 2000-område. Ängsö har stått under människans påverkan sedan järnåldern och gör så än. Mycket har förändrats. Framför allt har åkern ökat på ängens bekostnad.

Ur lichenologisk synpunkt är området tämligen outforskat. I artportalen finns det idag bara 120 arter noterade men 14 av dem är upptagna på rödlistan. Scutula effusa är listad som starkt hotad (CR). Sclerophora farinacea, S. pallida, S. peronella, Gyalecta ulmi och Biatoridium monasteriense är listade som sårbara (VU). De andra är listade som NT.

Det här är ett kulturpåverkat område i världsklass och jag arbetar för att området kring Engsö slott blir klassat som världsarv och resten av Naturaområdet blir nationalpark. Ni kommer bli förlagda på Utsikten som är en magisk plats. Vi samlas på eftermiddagen-kvällen fredag 23 april och det kommer att finnas möjlighet att komma redan på torsdagkvällen för dem som vill. På lördagkvällen håller vi årsmöte.

Anders Torsten Hasselrot
Ordförande i Engsö- hembygds- och intresseförening

Anmälan till exkursionen sker till Martin Westberg senast 1 april:
martin.westberg(at)em.uu.se