Det är dags för SLF att besöka Höga Kusten igen. Senast det begav sig var hösten 2002. Vi planerar att exkurera under fredag till söndag men det går naturligtvis bra att ansluta på lördagen. Programmet är inte klart än men vi tänker oss att spendera en dag kring Värns och bland annat leta efter spännande stenlavar på Valaberget (63.0204, 18.3862). Här finns gamla fynd av t.ex. berglav Dimelaena oreina, gråröd navellav Umbilicaria cinereorufescens, gul navelkantlav Rhizoplaca subdiscrepans och äggorangelav Caloplaca grimmiae. Som utflyktsmål den andra heldagen tänker vi oss Dalsberget (62.9494, 18.1826), där vi letar arter i fuktig, boreal barrskog. Från området har rapporterats bl.a. aspgelélav Collema subnigrescens, lunglav Lobaria pulmonaria, långskägg Usnea longissima, ringlav Evernia divaricata och violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana. Vi kan säkerligen hitta många fler intressanta arter.

Boendet ordnar man själv i trakten men vi har blivit tipsade om Kajkantens Bed & Breakfast i Köpmanholmen en bit norr om lokalerna som ett bra boende.

Anmälan dig via epost till Martin Westberg (martin.westberg@em.uu.se) senast 1 september.