Lavbulletinen 2006

Caloplaca citrina aLavbulletinen Nr 2 2006

43 Förord
44 Mebus, F. SLF vårexkursion Gotland 13-14 maj 2006
52 Pettersson, L-Å. Öländsk tegellav Psora vallesiaca funnen på Gotland
54 Thronée, J. Örlaven i Halland – ett exjobb
58 Kirpuu, S. Långt broktagel – Bryoria tenuis i norra Värmland
61 Vårexkursion till Östergötland
62 Arup, U. En ny uppdelning av Caloplaca citrina gruppen
72 Johansson, P. Lavekologi i uppländska lövskogar, nordamerikanska barrskogar och prärier – ny avhandling
76 Årsmötesprotokoll 2006-05-13
77 Tillägg till Padjelanta-exkursionen 2004
78 Intressanta fynd av lavar och lavparasiter i Sverige

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall