Lavbulletinen 2008

Lavbulletinen Nr 1 2008

3 Förord
4 Tony Foucard 1936-2008
6 Floraväktarart: Grå ladlav
11 Höstexkursion till Skäckerfjällen
12 Rapport från Härjedalen
25 Stiftärrlav återfunnen i Dalarna
27 Annons om gamla häften
28 Huvudskär 1997
37 Fyndrapporter
37 Nya adresser
38 Årsmötesprotokoll

Lavbulletinen Nr 2 2008

43 Förord
44 SLF i Västmanland
61 Vårexkursion till Skåne
61 Bok – Lavar och mossor i Dalarna
62 Västlig silverlav funnen på ostkusten!
63 Bör lerskinnlav rödlistas?
64 Lavfynd vid Fide kyrka
65 Caloplaca fuscorufa – en missförstådd art
69 Några hotade lavar på Gotlands kalkstensavsatser
74 Tremella candelariellae ny för Sverige
78 Ny avhandling om Polyblastia
82 Fyndrapporter
82 Nya epostadresser
83 Protokoll från extra årsmöte i Jämtland

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall

Copyright © 2018 SVENSK LICHENOLOGISK FÖRENING