Lavbulletinen 2013

Lavbulletinen Nr 1 2013

3 Förord
4 SLF i Bohuslän 2012
9 Följ med SLF till St. Bornö
10 Lavar i Jönköpingstrakten
17 Nordic Lichen Flora band 5
18 Småfruktigt blågryn
20 Grå och sydlig ladlav
26 Lista på lavfoton i lavbulletinen

Lavbulletinen Nr 2 2013

35 Förord
36 SLFs vårexkursion till Blekinge
44 Belonia nidarosiensis ny för Sverige
48 Fyndrapporter
49 LifeELMIAS på Gotland
55 SLFs vårexkursion 2014
58 NLF-möte i Vadstena
64 Lavfloran i Lunds stadspark
67 Cladonia-workshop

Kalendarium

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall

Copyright © 2018 SVENSK LICHENOLOGISK FÖRENING