Lavbulletinen 2010

Lavbulletinen Nr 1 2010

Lavfloran på kyrkogårdar i Västra Götalands län – Leif & Anita Stridvall
3 Inledning
4 Inventeringsöversikt
8 Besökta kyrkogårdar
13 Artlista
21 Lavmiljöer
39 Hur bevara biologisk mångfald på kyrkogårdar?
42 Rödlistade arter
48 Övriga intressanta arter
86 Slutord
87 Referenser

Lavbulletinen Nr 2 2010

91 Förord
92 SLF i Västerviks-trakten
96 Lavätande snäckor
101 Knappar och apothecier på lunglav och skrovellav
107 Pulver-ädellav – en förbisedd art
111 Nyckel till nordiska placod-lavar
117 Ny isidiös orangelav
127 Elfenbenslav i Gästrikland
128 Årsmötesprotokoll
130 Plockat från nätet (’Lichen-L’)
130 Rättelse

Lavbulletinen Nr 3 2010

135 Förord
136 SLF i Uppland
142 SLF till Vättern 2011
144 Rhizocarpon furfurosum
151 Cresponea premnea ny för Norden
155 Blylavsknagg
163 Flavoparmelia soredians ny för Norden
166 Lavar i Skottland
169 Kalkvägglav på bark
171 Fyndrapporter

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall