Lavbulletinen 2017 (pdf finns)

Lavbulletinen Nr 1 2017 (full pdf)

3  Förord
4  SLF:s exkursion till Gotland hösten 2016
12 Rinodina calcarea – ett porträtt
14 Recension av Lavar i Klit og hede
17 Lavar på alm och ask på Höö
23 Lavar på frimärken
30 Porpidia nadvornikiana i Sverige
34 Höstexkursion 2017 till Dalarna
35 Ideellt arbete räddar lavar från avverkning. Om Mångfaldsgruppens arbete i Kronoberg

Lavbulletinen Nr 2 2017 (full pdf)

43 25-årsjubileum
44 Kustkaklav funnen fertil
50 Fler fynd av huvudbägarlav
56 Lunglavsinventering, fortsättning
66 Fler lavar på frimärken
69 Protoblastenia lilacina i Sverige
74 Annons, SLF:s vårexkursion 2018
75 SLF:s vårexkursion i Närke 2017

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall