Lavbulletinen 2015 (pdf finns)

Lavbulletinen Nr 1 2015 (full pdf)

3 Förord
4 Transplantering av Pannaria rubiginosa
12 Snabb kolonisation
14 Lavfloran på gammal slagg
20 Rosettheppia återfunnen
27 Spännande jordlavar
34 Nya landskapsfynd
35 Ny SLF-exkursion

Lavbulletinen Nr 2 2015 (full pdf)

39 Förord
40 Finns Pectenia cyanoloma i Sverige?
48 Lecidea vallicola – igen
50 Lecidea variegatula ny för Sverige
52 Ny kryptogamguide – en recension
54 Anmäl dig till vårexkursionen
55 SLFs vårexkursion 2015 till Omberg
62 Lecanora vicaria – en bortglömd art
64 Utlysning av stipendium för studier av lavar på Gotland
65 Missad tabell och omtryckning av bilder

Kontakta oss

Ordförande Martin Westberg:  martin.westberg(a)em.uu.se
Hemsidesansvarig Niina Sallmén: niina.sallmen(a)gmail.com

 

Caloplaca glomerata, Gotland 2006 Foto: Leif Stridvall

Caloplaca glomerata, Gotland 2006
Foto: Leif Stridvall